Johan de Wet:

(Voorsitter)

Johan de Wet is sedert 2000 voorsitter van die direksie van die Noordelike Helpmekaar-studiefonds. Hy is ’n afgetrede joernalis. In sy loopbaan was hy redakteur van altesame drie koerante – Die Volksblad, Beeld en Rapport.

Hy was ook mederedakteur van City Press, Sondagkoerant wat op swart lesers gemik is. Sy joernalistieke loopbaan het in Pietersburg (nou Polokwane) begin, waar hy gebore is en aan die Hoërskool Pietersburg gematrikuleer het.

Hennie de Wet:

(Ondervoorsitter)

Hennie de Wet is sedert 1997 in die direksie van die Noordelike Helpmekaar-studiefonds en is ondervoorsitter sedert 2007. Hy is lid van Helpmekaar se dagbestuur en finansies-komitee. Van 1996 tot 2006 was hy besturende direkteur van die FAK en is tans groepsekretaris van Solidariteit. 

Betrokkenheid in ander rade en komitees:

Dien in die volgende direksies:  FAK (ondervoorsitter), Afrikaanse Taalraad (ATR) en Fleurenville- aftreeoord (voorsitter); lid van die raad van trustees van Rapport-onderwysfonds (ROF) en die HF Verwoerd-navorsingtrust.

Dawie de Jongh:

Dawie de Jongh, professor in die sentrum vir bedryfswiskunde en informatika aan die NWU op Potchefstroom, het begin 2012 ’n direksielid van Helpmekaar geword. Hy is ’n lid van die dagbestuur en finansieskomitee.

Prof. De Jongh, wat tevore ook verbonde was aan die universiteite Wits, Stellenbosch, Pretoria en Unisa, het diep spore in die navorsing- en sakewêreld getrap.

Hy was onder meer senior hoofnavorsingsbeampte by die WNNR; senior bestuurder van strategiese sakeontwikkeling en langtermyn-beplanning by Gencor; bestuurder ekonomiese navorsing by die Nywerheidsontwikkelingskorporasie;  en groepkonsultant risikobestuur by Absa.

Ulrich Joubert:

Ulrich Joubert, wat van 2004 af in die direksie is, is ’n oud-Kapenaar wie se loopbaan hom deur die staatsdiens, staatskorporasies en banksektor geneem het. Hy was die groepekonoom van Transnet van 1989 tot Maart 2006. Hy is tans ’n onafhanklike ekonoom; dien in die hoofbestuur van die AHI en is ’n gewese voorsitter van die Johannesburgse Afrikaanse Sakekamer en die ekonomiese advieskomitee van die AHI.

Hy lewer gereeld kommentaar aan die gedrukte media, radio en TV en is die enigste ekonoom wat Beeld se ekonoom van die jaar-kompetisie vier keer gewen het.

Japie Keuler:

Japie Keuler het in 2000 afgetree as besturende direkteur (Afrika) van Olivetti, ’n wêreldwye maatskappy wat kantoormasjiene en rekenaars vervaardig.

Mnr. Keuler, wat van 2002 af in die direksie van die Noordelike Helpmekaar-studiefonds is, kan beskou word as Helpmekaar se minister van finansies deurdat hy veral by die Helpmekaar-begroting betrokke is.

Hy is in Barkly-Wes gebore en woon in Constantiakloof, Roodepoort, waar hy ouderling en lid van die bestuurspan van die NG Kerk Constantiakruin was. Hy is aktief betrokke by die gemeente se uitreike na swart woongebiede, asook by die SA Vrouefederasie se liefdadigheidswerk.

Annie Malan:

Actress-turned entrepreneur Annie Malan, has been a director of Noordelike Helpmekaar-studiefonds since 2001. She achieved fame as a child actress for roles like Little Nina in Fiela se Kind, Saartjie, Glaskasteel and Pot vol Winter.

Annie distinguished herself in business at a very young age. At age 19, she became a director for Ferreira Brokers (later Unifer), a national brokerage firm. At this age she received the Wolraad Woltemade award from Old Mutual for most sales nationwide, and at age 20 she was one of the Top Ten Brokers for new business nationwide.

Before she reached the age of 21 the High Court of South Africa declared her as a major.

In 2003 she formed Annie Malan Promotions and is still the CEO. The company has 14 offices nationwide. It employs 3 000 students serving as a direct marketing arm for most banks, cell phone networks, the motor industry and companies which produce fast moving consumer products.

Annie, a motivational speaker, compere and TV personality, does sales training for employees from junior up to CEO level. She is actively involved in charity organizations.

Johan la Grange:

Johan la Grange is lid van die Helpmekaar-direksie sedert 2010; gebore in Kaapstad maar het matriek in Klerksdorp afgelê. Daarna het hy die graad B.Com. (Rek.) en STR aan Tukkies (buitemuurs) behaal en in 1971 die GR SA-eksamen geslaag.

Hy praktiseer sedert 1972 as geregistreerde rekenmeester en ouditeur in Pretoria.

Eliza Heystek:

Eliza Heystek is sedert 2000 lid van die Helpmekaar-direksie. Die grootste deel van sy diensjare was hy in bestuursposte by die SAUK. Hy begin sy loopbaan in 1970 as radio-nuusverslaggewer. Afgesien van bestuur het hy oor die jare verskeie radio- en televisieprogramme vervaardig. Weens sy betrokkenheid by die invoer van internasionale televisieprogramme, moes hy in bykans twintig jaar die wêreld deurkruis.

Sedert 1998 was hy betrokke by die formulering en toepassing van korporatiewe beleid met betrekking tot televisie-uitsaaibeplanning. Vir ’n aantal jare het hy as amptelike SABC-direkteur in die nasionale Sithengi-filmfeesraad gedien. In sy private hoedanigheid word hy dikwels deur Afrikaanse belangegroepe en bewegings vir advies gekonsulteer.

Jan Hofmeyr:

Jan Hofmeyr, direksielid van die Noordelike Helpmekaar-studiefonds sedert 2009, het reeds tydens sy studentejare aan die UP as jeugleier na vore getree. Ná voltooiing van sy studies in 1959 het hy ’n beroep as leraar van die gemeente Meadowlands in Soweto van die NG Kerk in Afrika aanvaar. Ses crèches asook ’n kerksentrum is onder sy leiding in Meadowlands tot stand gebring.

Van 1967 tot 1992 het hy diens gedoen as sinodale jeugleraar van die NG Kerk in Afrika en was instrumenteel in die daarstelling en bedryf van ’n kerkkoshuis in Itsoseng, Lichtenburg asook ’n Kinderhuis in Emdeni, Soweto. Van 1979 tot 1992 het hy as saakgelastigde van die sinode diens gedoen.

In 1974 het hy die leiding geneem in die stigting van die nasionale studiebeursorganisasie Studietrust. Van 1992 tot 2008 was hy nasionale direkteur van hierdie organisasie, wat oor die jare duisende jongmense gehelp het om hul studies voor en ná matriek te kon voortsit. 

Met sy uittrede as nasionale direkteur in 2008 het ’n getal van om en by 600 jongmense beurs- en leningshulp ten bedrae van R8,26 m deur middel van Studietrust ontvang. Ná sy aftrede het hy nog voortgegaan as trustee, boekhouer en studentementor. Hy was ook betrokke by National Student Financial Aid Scheme. Van 2012 af dien hy Studietrust verder as trustee.

Esther Jonker:

Esther Jonker dien in Helpmekaar se direksie van 2001 af. Mev. Jonker het die graad. B.Com. (Rek.) aan die Universiteit van die Witwatersrand behaal.

Sy het by die Sentrale Aksep-bank aangesluit, waar sy in ’n bestuurpos was tot 1976. Mev. Jonker was bestuurder personeel, bemarking en finansies by Martin Jonker-Motors in Pretoria totdat die ondernemings verkoop is.

Sy was ook ’n raadslid van die Nuwe Hoop-skool; raadslid van Alma-skool; voorsitter van die Pretoriase Tegniese Kollege; raadslid van die Overvaal Oorde; voorsitter van Aventura Oorde; ’n direkteur van die SA Toerismeraad;  ’n lid van OSISA; en die Afrikaanse Handelsinstituut.

Sy is steeds ’n direkteur van Woman’s Outreach Foundation for the Upliftment of Black Rural Woman en dien ook nog in  verskeie liefdadigheidsorganisasies.

Elsa Kruger:

A journalist with more that 30 years’ experience in the media, Elsa Kruger started her career at the Afrikaans daily Beeld, where she held the position as women’s editor for 5 years before becoming a columnist on the paper, interviewing leaders and celebrities in politics, business, entertainment and sport.

For 16 years she worked in various senior editorial positions at Beeld. Four years as the Ministerial Spokesperson for the Ministry of Transport followed before she returned to her first love, journalism. She held editorial positions at magazines like De Kat, Woman’s Value and SARIE and until recently she was the beauty editor at SHAPE Magazine. She is currently a freelance contributor to various publications, and she writes the beauty section of IDEAS/IDEES magazine. She also did research and text writing for the body-mind-spirit television programme Bloudruk on Kyknet and consulted for 6 years on media matters for the popular soapie 7de Laan

Ms Kruger has been a director of Helpmekaar-studiefonds since 2009.

Willem Viviers:

Willem Viviers, prokureur verbonde aan die firma Klopper Jonker Ing van Alberton, is ’n lid van Helpmekaar se direksie sedert November 2010. Hy is lid van Helpmekaar se dagbestuur, asook van die finansiële komitee.

Mnr. Viviers het einde 1970 aan die Hoërskool Alberton gematrikuleer, waar hy vier jaar lank vir die skool se eerstespan tennis gespeel het. Hy het die graad B.Proc aan die Potchefstroomse Universiteit (nou die Noordwes-Universiteit) verwerf.

Wilma de Bruin:

Wilma de Bruin, een van die land se voorste vryskutjoernaliste, is in April verkies tot die direksie van die Noordelike Helpmekaar-Studiefonds.

Me. De Bruin, wat in 1966 aan die Oranje-Meisieskool in Bloemfontein gematrikuleer het, was in die jaar daarna ’n American Field Service-uitruilstudent in Detroit in die VSA. Sy het by die Kovsies gegradueer, waar sy ook deeltydse dosent in Latyn, en tegniese assistent in die regsfakulteit was.

In haar lang joernalistieke loopbaan was sy in die redaksies van Die Volksblad, Beeld, BY, Kalender (Beeld), Sake24 en Sake-Rapport. As artikelskrywer het sy gewerk vir Sarie, RooiRose, Finweek, Leadership, Executive en DEKAT.

Daarby was sy redakteur van onder meer Jou Geldsake (Beeld), Media & Reklame (Sake24), Buurman (Joods-Afrikaanse kwartaalblad van die Joodse Raad van Afgevaardigdes), Restorica (die kultuurhistoriese bewaringstydskrif van die Stigting Simon van der Stel), A Celebration of 100 Years (van Tukkies se fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) en Healthcare Review (Media24 se kliëntetydskrif).

Sy het bydraes gelewer vir onder andere Liberty Medical Scheme, Momentum, Tukkies se Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, The Star Travel en Unilever. Vir altesame 12 Suid-Afrikaanse rolprente was sy publisiteitsbeampte, byvoorbeeld vir Jamie Uys se The Gods Must be Crazy en Funny People.

Veertien jaar lank het sy Die Pendoring-reklamekompetisies gereël. Die toekenning van  Southern African Marketing Research Association was haar verantwoordelikheid, terwyl sy ook The Boss of the Year-prys georganiseer het. Daarby was sy van 2005 tot 2009 ’n beoordelaar vir AdMag en die ATKVeertjies (sedert 2008 tot vanjaar).

Basie von Solms:

Basie von Solms, ’n wêreldleier in kubersekerheid, het vanjaar lid van die Helpmekaar-direksie geword. Hy is navorsingprofessor aan UJ se Akademie vir Rekenaarwetenskap en Programmatuuringenieurswese, asook direkteur van UJ se Sentrum vir Kubersekerheid. Laasgenoemde het as ’n gesamentlike inisiatief van die VN se ITU en UJ ontstaan.

Prof. Basie, wie se stem gereeld oor die radio gehoor word, was van 2007 tot 2010 president van die Internasionale Federasie vir Inligtingverwerking. Hy  is die outeur of mede-outeur van meer as 200 navorsingartikels, waarvan die meeste ook in die buiteland gepubliseer is. Op internasionale kongresse is hy ’n gereelde bydraer, asook lid van die programkomitees.

Hy is ’n genoot van sowel die Rekenaarvereniging van Suid-Afrika as die Britse  Rekenaarvereniging. Sy bydrae tot Helpmekaar se IT-opset behoort dus van besondere belang te wees.

Die NMMU (Metropolitaanse Universiteit Nelson Mandela in Port Elizabeth), waar hy sy voorgraadse studies voltooi het, het hom in 2011 as alumni-presteerder vereer. Dit is een van die talle toekennings in sy loopbaan. Die Rekenaarvereniging van Suid-Afrika het hom in 2005 vir uitnemende diens – én as rolmodel en mentor – vereer.  Die SA Instituut van Rekenaarwetenskap en Inligtingstegnologie het hom in 2010 met ’n Pionierstoekenning bekroon vir sy bydrae tot die ontwikkeling van die betrokke vakgebiede. In 2010 het hy ook die internasionale Kristian Beckman-prys vir rekenaarsekerheid gekry. Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het in 2006 die MT Steyn-medalje vir wetenskaplike en tegnologiese prestasies aan hom toegeken – ’n erkenning van leierskap op die hoogste vlak.

’n Boek, “Information Security Governance”, met sy broer, prof. Rossouw von Solms, as mede-skrywer, is in 2009 internasionaal deur Springer gepubliseer. Prof. Rossouw von  Solms is verbonde aan die NMMU. Ook hy is ’n leier op die gebied van inligtingsekerheid.

Helpmekaar se nuwe direkteur het sy PhD aan die gewese RAU gekry, waar hy in 1970 as lektor begin werk het.